Logga OLT_mobil

2015 > 01

Image courtesy of Praisaeng at FreeDigitalPhotos.net Image courtesy of Praisaeng at FreeDigitalPhotos.net

Nyligen publicerades artikel ”Hälsosamt att undersöka hälsa” i Läkartidningen, där Thomas Wahlberg (Leg. Läkare, Docent, Sophiahemmet Stockholm) reflekterar över åtgärder för en effektivare primärvård som presenterades av Svensk förening för allmänmedicin förra året.

Hälsa, som inte sällan övergår i sjukdom, förändras över tiden och betingas av relationer mellan riskfaktorer, livsstil, symtom och förekomst av diagnostiserade, okända sjukdomar och eventuell behandling. Läkaryrket kräver att man möter patienter och tar ställning till symtom. Vad innebär hälsoundersökningar av friska? Kan man veta att en patient är frisk utan att man undersökt vederbörande? Många sjukdomar är smygande och initialt utan symtom, inte minst cancersjukdomar och hjärtkärlrelaterade processer. Kontroller av blodtryck, blodsocker, blodfetter etc hos symtomfria individer behöver inte vara onödiga insatser. Användning av antidepressiva läkemedel, journalföring av levnadsvanor och fysisk aktivitet på recept i primärvården tas också upp i rapporten.

Jag tycker att artikeln är tankeväckande. Är vi friska, är vi undersökta, vet vi hur vi har det med hälsan egentligen? Men förhoppningsvis vet vi vad vi gör/skall göra för att bidra till egen hälsa.

Maria Markevind, Leg. Läkare

Läs hela inlägget »