Logga OLT_mobil

2014

Image courtesy of iosphere at FreeDigitalPhotos.net Image courtesy of iosphere at FreeDigitalPhotos.net

Surfa runt på Facebook och Youtube, dricka kaffe, boka resor eller prata i telefon. Flera timmar om dagen ägnar vi åt annat än att jobb under arbetstid. Sociologen Roland Paulsen vet varför vi maskar på jobbet.

Tidigare forskning visar att anställda lägger i snitt två timmar av arbetsdagen på aktiviteter som inte har något med arbetsuppgifterna att göra. I en ny bok beskriver Roland Paulsen, forskare i företagsekonomi vid Lunds universitet varför man maskar på jobbet och varför cheferna är så dåliga på att upptäcka – och avslöja jobbfusket.

Det finns flera olika anledningar till att så många låtsas jobba utan att utföra några egentliga arbetsuppgifter.

– Det mest återkommande svaret på varför man maskar är att man inte tycker jobbet är meningsfullt. Det förekommer också att anställda vill hämnas genom att stjäla tillbaka pengar från företaget.

För många anställda är maskandet inte en aktiv handling utan en situation man hamnar i mot sin vilja och sedan kan vara svår att ta sig ur. När vi identifierar oss mycket med jobbet handlar det om att visa sig vara aktiv.

Den kategorin handlar nästan uteslutande om välutbildade lönegrupper som tex kontorsarbetare som har en expertis där det är svårt att kontrollera hur lång tid arbetsuppgifterna bör ta, enligt Roland Paulsen.

– Många blir glada till en början att de får mer tid på sig än vad som verkligen krävs. De behöver inte arbeta så mycket och ser det som en förmån, men med tiden blir det tråkigt, säger han.

Men leder inte fika och Facebook till att vi blir mer sociala och produktiva när vi väl jobbar? 

– Forskningen går isär här. Det kan vara så men det blir lätt förskönande. Man kan säga att det tomma arbetet fyller en samhällelig funktion eftersom det ger en inkomst till människor. I takt med att vi rationaliserar bort arbete med teknik så startar vi hela tiden nya jobb som i många fall är diffusa och i värsta fall helt tomma, säger Roland Paulsen.

Men ju längre tiden går för den som maskar desto svårare blir det att avslöja hur lite man gjort på jobbet. Både den anställde och även chefen riskerar att tappa masken.

– Ingen chef vill avslöja att verksamheten drivs av slöfockar. Då kan det vara mest rationellt för en chef att få verksamheten att framstå som effektiv trots att den inte är det, säger Roland Paulsen.

Att erkänna att man maskat kan få allvarliga konsekvenser för den anställde. En person som Paulsen intervjuade fick se sin tjänst nedskuren när han berättade hur lite han hade att göra på jobbet.

Artikeln är hämtad från DN.se, 2014-11-27

Läs hela inlägget »
Image courtesy of iosphere at FreeDigitalPhotos.net Image courtesy of iosphere at FreeDigitalPhotos.net

Sex av tio svenska arbetsplatser saknar fungerande arbete mot stress och psykosocial ohälsa. En dryg tredjedel försöker inte ens. Det visar Arbetsmiljöverkets senaste undersökning.

– Det här är oroväckande, säger Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på myndigheten, som i dag presenterar rapporten vid ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och riksdagsledamöter.

Psykosocial ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet. De senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50 procent. Stressrelaterade sjukdomar är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och psykosociala arbetsskador är nu lika många som belastningsskadorna.

Bakom finns faktorer som alltför långa arbetsdagar, ohållbart hög arbetsbelastning, brist på positiv feedback, olösta konflikter, mobbning, trakasserier och bristande ledarskap. Likaså arbete med höga krav men små påverkansmöjligheter för den anställde, nedläggningshot och osäkra anställningar.

Arbetsgivarna är skyldiga att undanröja riskerna för stress hos personalen på samma sätt som riskerna för olycksfall med hälsovådliga kemikalier eller farliga maskiner. Men för det krävs kunskap om vilka förhållanden som kan ge upphov till stress just på deras arbetsplats.

Vad gör då cheferna åt problemen ute på arbetsgolven?

De senaste tre veckorna har Arbetsmiljöverkets inspektörer besökt 1.705 arbetsplatser i hela landet för att kontrollera hur arbetsgivare identifierar, dokumenterar och åtgärdar risken för stress.

Insatsen har koncentrerats till små och medelstora företag i några omvittnat stressfyllda branscher: förskola, transport, hotell och restaurang, bank och finans, religiösa samfund, bibliotek och tillverkning.

Hela 57 procent fick anmärkningar. Allra värst var bristerna hos kyrkor och andra religiösa samfund, där tre fjärdedelar av arbetsgivarna fallerade i sitt arbetsmiljöarbete. Men det gjorde även 64 procent inom tillverkning, 62 procent av hotellen och restaurangerna, 59 procent av förskolorna, 57 procent av biblioteken, 48 procent av transportföretagen och 33 procent inom bank och finans.

Sammanlagt utdelade Arbetsmiljöverket nära 1.900 stressrelaterade anmärkningar med krav på uppföljning till drygt hälften av de 1.705 arbetsplatserna. 595 av arbetsgivarna hade inga som helst rutiner för det stressförebyggande arbetet. 625 anmärkningar gäller bristande undersökning och riskbedömning, 570 krav ställdes på bättre handlingsplaner och åtgärder. 70 arbetsgivare uppmanas att ta hjälp av extern kompetens.

– Saknas kompetens på arbetsplatsen för en systematisk och metodisk hantering av de psykosociala riskerna kan man behöva anlita kompetens utifrån, till exempel företagshälsovården, påpekar Arbetsmiljöverkets Håkan Olsson.

Exempel på åtgärder för att minska stressen är att tydliggöra arbetsuppgifter och roller, öka möjligheterna till samarbete, minska arbetsmängden och ge tid för reflektion.

Artikeln är hämtad från DN.se, 2014-10-24

Läs hela inlägget »
Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

Hej alla våra besökare!

Hjälp oss att skapa en blogg med intressant innehåll och bra diskussioner. Den röda tråden i blogginläggen ska handla om allt som rör arbete, familj och hälsa. 

Så om du har funderingar, frågor eller reflektioner inom dessa områden tveka inte och dela dem med oss. 

Ha en toppen dag!
ONE LIFETIME

Läs hela inlägget »

Hej alla arbetsplatser!

ONE LIFETIME är igång och skapats för dig som vill förbättra arbetsmiljö, bidra till ett ökat välmående samt en större delaktighet bland personalen. Dessa faktorer är några av de pusselbitar som krävs för att nå upsatta mål på arbetsplatsen.

Kika gärna runt på hemsidan för att bekanta dig med 6P Metoden och vårt arbetssätt.

Välkomna!
ONE LIFETIME

Läs hela inlägget »