Logga OLT_mobil
Martin Bröns

Martin Bröns
Skådespelare och Teaterpedagog

För fem år sedan fick jag i uppdrag att arbeta med ett EU-projekt på ett företag. Uppgiften var att skapa ett upplevelsebaserat verktyg som kunde tydliggöra och utveckla företagets kommunikation både internt och externt. Detta blev början på en resa där jag upptäckte att de processer och verktyg som användes i arbetet med att skapa till exempel en teaterföreställning går att använda i många andra sammanhang. Det är denna kunskap som ligger till grund för min utveckling av upplevelsebaserade verktyget Agera. När jag ser tillbaka på de senaste 20 åren finns leken som kommunikationsform och kreativ kraft med som en röd tråd.

Jag är utbildad skådespelare och teaterpedagog. Har jobbat som skådespelare, regissör och projektledare för olika kulturprojekt. De senaste fem åren har jag börjat ta uppdrag med personalgrupper där jag jobbar med upplevelsebaserade verktyget Agera.

I mitt arbete som skådespelare och pedagog har jag alltid varit mycket fascinerat av hur man kan skapa energi och kreativitet i möten med människor genom att använda humor och lek som redskap. 

Leken som kommunikation ses ofta som underhållning men de senaste åren har forskningen uppmärksammat att lek som till exempel teaterimprovisationer kan vara en stor framgångsfaktor om man vill utveckla sin kommunikation och social kompetens både som individ och grupp.