Logga OLT_mobil
Maria Johansson

Maria Johansson
Legitimerad sjukgymnast

Jag har arbetat som legitimerad sjukgymnast i trettio år. Läste min utbildning i Lund och examinerades sommaren 1985.

Initialt arbetade jag inom barnhabilitering, det blev sex härliga år med just barn. Sedan blev jag nyfiken på att även omsätta mina kunskaper bland vuxna. Sedan 1990 har jag arbetat inom primärvård, på vårdcentral. De sista nio åren har jag arbetat privat, dvs jag har haft ett avtal med regionen i åtta år. Det sista året ingår jag i en grupp som består av ytterligare en sjukgymnast samt en arbetsterapeut.

Jag har lång erfarenhet inom den öppna vårdens rehabiliteringsverksamhet och känner att jag har en bred bas att stå på. Jobbar mycket med besvär inom rörelse och stödjeorgan, med både bedömning och behandling, samt rehabilitering efter skada eller sjukdom. Instruerar anpassad träning och hur man på bästa sätt kan förebygga eventuella nya besvär med rätt verktyg medvetandegörande av kroppen.Arbetar en hel del med akupunktur vid olika smärttillstånd samt även inom kvinnohälsa. Träffar många personer med psykosomatisk problematik och stressrelaterade.