Logga OLT_mobil
Margareta Lycken

Margareta Lycken
Psykolog

Jag heter Margareta Lycken och har arbetat som psykolog, huvudsakligen med inriktning yrkesmässig rådgivning och rehabilitering, sedan 70-talet.

Sedan 1993 driver jag mitt eget företag med uppdrag på vårdcentraler som behandlande psykolog och med utbildningsinsatser i bl a arbetsgrupper.

Jag har särskilt intresserat mig för att få människor att förstå mer om sig själva, både i förhållande till sig själva (självkännedom!) och i förhållande till 
t ex arbetskamrater. Olikheter berikar när man förstår sig på dem.

Min utgångspunkt i detta är CG Jungs typologi. I ca 20 år har jag arbetat med Myers Briggs Type Indicator (MBTI®). På senare år har jag övergått till att arbeta med Rebus Typformulär. Utgångspunkterna för de båda är desamma.

Jag har skrivit olika böcker kring arbetslagsutveckling, personlig utveckling och rehabilitering.

I min individstödjande verksamhet använder jag mig av bl a NLP (NeuroLinguistisk Programmering) och/eller arbetar med Rebus Typformulär eller MBTI® som ett verktyg för klienten att få ökad självkännedom.

I grupp- och ledarutveckling arbetar jag gärna med utgångspunkt från Jungs typologi (Rebus Typformulär), eftersom självkännedom är en viktig bas i allt. ("Vilken är min typiska ledarstil", etc.) NLP:s förhållningssätt finns också med, mer eller mindre påtagligt i samtliga utbildningar.

Jag ger grundutbildningar i användningen av Rebus Typformulär och vidareutbildningar för redan certifierade MBTI- och JTI-användare ("Typologi i praktiken).

Jag ger utbildningar kring rehabilitering med tonvikt på NLP:s förhållningssätt, för personer som arbetar med rehabilitering. 

Du kan läsa mer om Margaretas verksamhet på hennes hemsida