Logga OLT_mobil

Arbetsgivare dåliga på att hantera personalens stress

Image courtesy of iosphere at FreeDigitalPhotos.net Image courtesy of iosphere at FreeDigitalPhotos.net

Sex av tio svenska arbetsplatser saknar fungerande arbete mot stress och psykosocial ohälsa. En dryg tredjedel försöker inte ens. Det visar Arbetsmiljöverkets senaste undersökning.

– Det här är oroväckande, säger Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på myndigheten, som i dag presenterar rapporten vid ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och riksdagsledamöter.

Psykosocial ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet. De senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50 procent. Stressrelaterade sjukdomar är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och psykosociala arbetsskador är nu lika många som belastningsskadorna.

Bakom finns faktorer som alltför långa arbetsdagar, ohållbart hög arbetsbelastning, brist på positiv feedback, olösta konflikter, mobbning, trakasserier och bristande ledarskap. Likaså arbete med höga krav men små påverkansmöjligheter för den anställde, nedläggningshot och osäkra anställningar.

Arbetsgivarna är skyldiga att undanröja riskerna för stress hos personalen på samma sätt som riskerna för olycksfall med hälsovådliga kemikalier eller farliga maskiner. Men för det krävs kunskap om vilka förhållanden som kan ge upphov till stress just på deras arbetsplats.

Vad gör då cheferna åt problemen ute på arbetsgolven?

De senaste tre veckorna har Arbetsmiljöverkets inspektörer besökt 1.705 arbetsplatser i hela landet för att kontrollera hur arbetsgivare identifierar, dokumenterar och åtgärdar risken för stress.

Insatsen har koncentrerats till små och medelstora företag i några omvittnat stressfyllda branscher: förskola, transport, hotell och restaurang, bank och finans, religiösa samfund, bibliotek och tillverkning.

Hela 57 procent fick anmärkningar. Allra värst var bristerna hos kyrkor och andra religiösa samfund, där tre fjärdedelar av arbetsgivarna fallerade i sitt arbetsmiljöarbete. Men det gjorde även 64 procent inom tillverkning, 62 procent av hotellen och restaurangerna, 59 procent av förskolorna, 57 procent av biblioteken, 48 procent av transportföretagen och 33 procent inom bank och finans.

Sammanlagt utdelade Arbetsmiljöverket nära 1.900 stressrelaterade anmärkningar med krav på uppföljning till drygt hälften av de 1.705 arbetsplatserna. 595 av arbetsgivarna hade inga som helst rutiner för det stressförebyggande arbetet. 625 anmärkningar gäller bristande undersökning och riskbedömning, 570 krav ställdes på bättre handlingsplaner och åtgärder. 70 arbetsgivare uppmanas att ta hjälp av extern kompetens.

– Saknas kompetens på arbetsplatsen för en systematisk och metodisk hantering av de psykosociala riskerna kan man behöva anlita kompetens utifrån, till exempel företagshälsovården, påpekar Arbetsmiljöverkets Håkan Olsson.

Exempel på åtgärder för att minska stressen är att tydliggöra arbetsuppgifter och roller, öka möjligheterna till samarbete, minska arbetsmängden och ge tid för reflektion.

Artikeln är hämtad från DN.se, 2014-10-24

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Rune Yttersjö » Hälsosamnt att undersöka hälsa:  ”Viktigt inlägg också aktuellt i anslutning artikel i SLA idag kring sjukskrivnin..”

  • Rune Yttersjö » Nu är vi igång!:  ”Äntligen ett koncept med kompetens och helhetsperspektiv på individer!”

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-