Logga OLT_mobil

Välkommen till
one lifetime läkarmottagning

Vi jobbar med terapier, uppdrag inom kliniska prövningar, medicinska bedömningar samt föreläsningar.

Terapier

Efter bedömningen påbörjas ofta någon typ av behandling. Det kan vara farmakologisk behandling (behandling med läkemedel), psykoterapeutisk behandling (olika psykoterapier), eller kombination av farmakoterapi och psykoterapi. Psykoterapin erbjuds individuellt, i par eller i form av gruppterapi.

Vår mottagning innehar ett samverkningsavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). I VGR betalar du samma avgifter oavsett om du går till den vård som drivs av VGR eller till en offentligt finansierad vårdgivare, det vill säga en privat vårdgivare som VGR har avtal med.
 

kliniska prövningar

Med kliniska prövningar/läkemedelsstudier anses forskningsprojekt där en ny medicin prövas. Syftet med studierna är att undersöka om en medicin eller kombination av mediciner kan lindra ett sjukdom samt undersöka behandlingssäkerhet. 
Studierna är godkända av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.
 

Medicinska bedömningar

Diagnossättningen vid psykiska sjukdomstillstånd (depression, ångestsyndrom, etc.) baseras på symtombeskrivningar. Kommunikationen är utgångspunkten och symtomskattningsskalor är ett komplement i diagnostiken. I bedömningen tas också hänsyn till samsjuklighet med andra psykiska sjukdomar eller andra kroppsliga sjukdomstillstånd. En korrekt ställd diagnos är en förutsättning för en adekvat behandling och uppföljning. 
 

föreläsningar

För företag och organisationer erbjuder vi föreläsningar och workshoppar inom området psykisk hälsa. Hör bara av dig så kan vi diskutera ett upplägg som skulle passa just dina behov. 

personal

Hrefna Grimsdottir
Leg. läkare, Specialist i psykiatri

Linda Gyltman
Sjuksköterska

Marek Markevind
Back office

Maria Markevind
Leg. läkare, Specialist i psykiatri och Klinisk sexolog

Mona Pilbratt
Legitimerad läkare, ST i allmän medicin

Ulrika Mälke
Sjuksköterska