Logga OLT_mobil

Välkommen till
one lifetime läkarmottagning

Vi jobbar med terapier, uppdrag inom kliniska prövningar, medicinska bedömningar samt föreläsningar.

Hindrar din depression dig fortfarande från att leva ditt liv?
Lär dig mer om VIVRE-prövningen.

vivre-prövningen

genomförs för att jämföra effektiviteten hos vortioxetin och desvenlafaxin på depressionssymtom, energinivåer, förmågan att koncentrera sig och fokusera och förmågan att leva ett normalt liv.

Du kan vara berättigad att delta om du:

  • Är mellan 18 och 65 år
  • Har fått en diagnos på svår depressionssjukdom 
  • Tar en stabil dos av ett läkemedel mot depression, t.ex. citalopram, escitalopram, paroxetin, sertralin 
  • Upplever att dina depressionssymtom lindras bara lite, eller inte alls
  • Överväger att byta ditt läkemedel mot depression
 

Om du anses som en lämplig deltagare och beslutar dig för att gå med i prövningen kommer du att få komma till prövningskliniken sex gånger under cirka 14 veckor.

För mer information om VIVRE-prövningen eller för att få reda på om prövningen vore lämplig för dig, ta kontakt med oss.

Terapier

Efter bedömningen påbörjas ofta någon typ av behandling. Det kan vara farmakologisk behandling (behandling med läkemedel), psykoterapeutisk behandling (olika psykoterapier), eller kombination av farmakoterapi och psykoterapi. Psykoterapin erbjuds individuellt, i par eller i form av gruppterapi.

Vår mottagning innehar ett samverkningsavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). I VGR betalar du samma avgifter oavsett om du går till den vård som drivs av VGR eller till en offentligt finansierad vårdgivare, det vill säga en privat vårdgivare som VGR har avtal med.
 

kliniska prövningar

Med kliniska prövningar/läkemedelsstudier anses forskningsprojekt där en ny medicin prövas. Syftet med studierna är att undersöka om en medicin eller kombination av mediciner kan lindra ett sjukdom samt undersöka behandlingssäkerhet. 
Studierna är godkända av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.
 

Medicinska bedömningar

Diagnossättningen vid psykiska sjukdomstillstånd (depression, ångestsyndrom, etc.) baseras på symtombeskrivningar. Kommunikationen är utgångspunkten och symtomskattningsskalor är ett komplement i diagnostiken. I bedömningen tas också hänsyn till samsjuklighet med andra psykiska sjukdomar eller andra kroppsliga sjukdomstillstånd. En korrekt ställd diagnos är en förutsättning för en adekvat behandling och uppföljning. 
 

föreläsningar

För företag och organisationer erbjuder vi föreläsningar och workshoppar inom området psykisk hälsa. Hör bara av dig så kan vi diskutera ett upplägg som skulle passa just dina behov. 

personal

Anita Byman Larsson
Psykiatrisjuksköterska

Linda Gyltman
Sjuksköterska

Marek Markevind
Back office

Maria Markevind
Leg. läkare, Specialist i psykiatri och Klinisk sexolog

Ulrika Mälke
Sjuksköterska